In een veranderende wereld waarin we geconfronteerd worden met ziekte willen wij als gemeente Compas de diensten zoveel mogelijk door laten gaan.

We willen bij elkaar komen om te zingen, te bidden om onze Machtige God aan te roepen en om troost te ervaren.

We houden ons strikt aan de aanwijzingen die vanuit de overheid worden gesteld. Dat betekent dat we met maximaal 30 personen bij elkaar komen.

  • Kom niet als je verkouden bent, als je last hebt van keelpijn, koorts of hoesten.
  • Houd minimaal 1,5 m afstand van elkaar! Dus ook geen handen geven.
  • Moet u hoesten of niezen? Doe dit aan de binnenkant van de elleboogplooi!
  • Was uw handen bij binnenkomst!
  • Ook na afloop bij het koffie drinken houden we afstand

Maar in dit alles willen wij vasthouden aan de bijbel Gods Woord.

In Psalm 91 mogen we onze houvast vinden.

Het coronavirus houdt ons land in de greep. Maar in psalm 91:3 staat: Want Hij is het die u redt van de strik des vogelvangers, van de verderfelijke pest.

Als je je grote zorgen maakt weet dan dat psalm 91:5 zegt: Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl die des daags vliegt, voor de pest, die in het duister rondwaart.

Ook als het lijkt dat het coronavirus voorlopig onder ons zal blijven dan zegt psalm.91:10 "Geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen."

Psalm 91:7 zegt ook: "Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet komen."

Met groepsimmuniteit bouw je een beschermende muur om je heen. Maar wij geloven daarnaast ook zoals het in psalm 91:9b staat: "de Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld" en in 14b: "Ik zal hem beschutten omdat hij mijn naam kent."

We zijn dankbaar dat we niet in de steek worden gelaten want in psalm 91:15 staat:
"Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere brengen."


Dat Hij jouw leven geweldig zal zegenen.

 

 

 


Voor de volledige lijst met sprekers klik hier: sprekers 

 

 

Adres: Theaterzaal van MFC de Muiter - Admiraliteitsweg 6a Medemblik