Christengemeente Compas houdt zondag 25 oktober 2020 weer samenkomst met Geert Balder.

De dienst begint om 10 uur.

Je bent van harte welkom op onze locatie, 

Dorpskerk Opperdoes gelegen aan de Kerkebuurt 16 te Opperdoes.


Mag ik naar de kerk?

Op 13 oktober heeft het kabinet strengere maatregelen ter bestrijding van het Covid-19 virus ingesteld.

Voor kerken geldt er nog steeds een uitzondering. Dit houdt in dat de oude regels gehandhaafd blijven. 

Klik hier voor de uitzondering die minister-president Rutte heeft gezegd: " personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden, zijn uitgezonderd van de nieuwe maatregelen." 
U mag dus gewoon naar de kerk. Wel vragen wij u als u 18 jaar of ouder bent om 1,5 meter afstand te houden tot mensen buiten uw huishouden.
Bij religieuze diensten mogen maximaal 100 personen per ruimte aanwezig zijn zonder reservering (exclusief personeel).
Met een gezondheidscheck en reservering vooraf geldt geen maximaal aantal personen tijdens een dienst. 

Mag er gezongen worden? 

Zingen als onderdeel van de belijdenis van een geloof is niet verboden. 
Mensen uit risicogroepen worden geadviseerd extra voorzichtig te zijn. 

Lees de RIVM-richtlijnen hier en hier

Lees ook ons protocol!

Zondag 25 Oktober - Geert Balder

Zondag 01 november met Jan Zandstra 

Voor de volledige lijst met sprekers klik hier: sprekers 

Adres: Dorpskerk Opperdoes; Kerkebuurt 16


Klik hier op de link naar de open brief aan kerkleiders, een bijbelse plicht, gepubliceerd op de website van stichting de Heilbode.
Of kijk op onze website onder woorden van bemoediging: Open brief