Komende zondag hebben we weer dienst met Piet Bakker uit Urk.

Je bent van harte welkom op onze nieuwe locatie, Dorpskerk Opperdoes gelegen aan de Kerkebuurt 16 te Opperdoes

Vanaf 1 juli gelden er nieuwe versoepelde regels.
Er is geen maximum van het aantal personen die onze diensten kunnen bezoeken.
Ook mogen we gewoon zingen, weliswaar met enige aanpassingen en registratie van de bezoekers. waarbij de gegevens 2 weken worden bewaard. Strikt zoals de regels door het RIVM gesteld zijn.

De RIVM-richtlijnen schrijven het volgende voor als een kerkenraad besluit dat er gezongen gaat worden:

  • Gezondheidscheck bezoekers (triage)
  • Indien men gaat zingen tijdens de kerkdienst is registratie van kerkgangers verplicht. Ook bij diensten met minder dan 100 bezoekers binnen en meer dan 250 bezoekers in openluchtdiensten.
  • Tussen de kerkgangers is een minimale afstand van 1,5 meter, bij voorkeur in zigzag-opstelling. Dat wil zeggen dat mensen niet recht achter elkaar zitten.
  • Goede ventilatie van de ruimten waarin wordt gezongen is van wezenlijk belang. Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag.
  • Zorg ervoor dat de ruimte geregeld en afdoende wordt gelucht.

Wel houden we ons aan de 1,5 meter afstand.

Lees ook ons protocol!


Voor de volledige lijst met sprekers klik hier: sprekers 

Adres: Dorpskerk Opperdoes; Kerkebuurt 16