En nu, ik draag u op aan de Here en het woord zijner genade, aan Hem,
die bij machte is te bouwen en het erfdeel te geven onder alle geheiligden
(NBG – Hand.20:32)