GEBEDSKRING

Eens per maand houden we op maandag een gebedskring bij een gemeentelid thuis vanaf 20:00 uur. We bidden voor de leiding van God over onze gemeente en voor de mensen in onze (nabije) omgeving. We danken Jezus Christus dat we door Hem Zijn gered door Zijn offer aan het kruis. Ook helpen we hen die persoonlijk gebed nodig hebben en hierom vragen. Klik op ‘agenda’ voor de actuele informatie en tijden. We willen je graag ontmoeten!